Archive | юли 2011

Из „СМЪРТ на кредит“ – Луи-Фердинан Селин

Гюстен Собейо, не че искам да кажа нещо лошо за него, ама като трябваше да сложи диагноза, не се прехласваше много-много. Ориентираше се по облаците. Като излизаше от къщи, първо поглеждаше нагоре: „Фердинан – викаше ми, – днес няма начин да не е дошъл редът на ревматизмите! Залагама сто су!“… Тъй, по небето. Никога не бъркаше особено, защото добре познаваше температурата и различните темпераменти.
– Опа! Ето ти горещници след хладните дни! Запомни! Това е на каломел, веднага можеш да си го кажеш. А във въздуха се таи жълтеница! Вятърът се обърна.., Север върху запад! Студ върху проливен дъжд… Туй е на петнайсетдневен бронхит! Хич не си струва да излизат от бърлогите си. Ако командвах аз, щях да си пиша рецепти в леглото… Има още