Archive | декември 2019

Жак Превер – УТРИННА ЗАКУСКА

Той постави кафе
в своята чаша
Той постави мляко
в чашата с кафе
Той постави захар
в кафето с мляко
и разбърка всичко
с лъжичката
Изпи си кафето с мляко
и чашата остави безшумно
без да ми продума
После запали цигара
и кръгчета с дима започна да прави
Изсипа пепелта
в пепелника
без да ми продума
без да ме погледне
След малко стана
шапката си взе
и я на главата си постави
След това облече
мушамата за дъжд –
защото вън валеше –
и пое по друма
без да ми продума
без да ме погледне
А аз изчаках
глава обхванах с дланите си бледни
и заплаках

Из: Жак Превер – „Сладкодумникът от парижкото бистро“
„Слова“ 1949г.
Избрани поеми

Превод: Иван Иванов

Варна 2000